Contact us:                                    Tel:                                             +46 (0)31 230445

                                                                                                                                                                  Mob:                                            +46 (0)706 343762

                                                                                                                                                                  email:                                            mats.jonsson@mjtech.se

                                                                                                                                                                  webmaster:                                   www.mjtech.se

                                                                                                                                                                  Copyright:                                        Mjtech AB

E-drawing,  som en ritning

E-drawing (EASM fil), som en 3D fil

Varför anställa en konstruktör när ni kan hyra en!

 

Många mindre företag har endast behov av konstruktion från tid till annan, inte kontinuerligt. Då kan det vara ett bättre alternativ att hyra in en konsult per timma istället för att ha fast anställd personal.

 

Mjtech AB är ett konsult bolag  med lång erfarenhet inom teknisk konsultverksamhet med tonvikt på konstruktion av plast, gummi samt plåt. Teknisk projektledning. Ca 20 års erfarenhet av konstruktion med hjälp av Catia såväl yt som solid modellering. Under leverantörer till fordonsindustrin utgör prioriterade kunder. Lång erfarenhet som resident engineer för ett antal utländska kunder med verksamhet i Sverige. Konstruktion i plast och gummi har blivit en specialitet.

 

Sedan 2003 har vi framgångsrikt använt Solid works. Jobbet kan bedrivas på Mjtech alternativt ute hos kund. Ett vanligt scenario består i att vi kommer till er för att definiera uppdraget och slutför det på Mjtech. Vi har bärbara datorer vilket innebär att jobbet kan utföras var som helst. Utrustade för visualisering med hjälp av e-drawing eller utskrift. E-drawing innebär en möjlighet att få 3D modeller och ritningar skickade via email där ni i er egen dator kan vrida och vända, analysera samt kommentera. Mjukvaran för detta skickas med och är fritt, ett ”light program” speciellt för kommunikation i Solid works. Vi kan även förse er med prototyper  eftersom vi har lång erfarenhet med de olika teknikerna samt har mycket bra kontakter med firmor i branschen.

 

Komplett konstruktions avdelning till er tjänst!

 

Vi har kompetensen, erfarenheten samt verktygen som behövs för att bli er konstruktionsavdelning. Vi vänder oss till mindre företag som inte vill ta risken att anställa en konstruktör eller inte vill teckna ett konsultavtal med relativt lång uppsägningstid. Mjtechs kompetens går att få per timme utan långa uppsägningsavtal. Flexibilitet är vårt motto.

 

Hur är det möjligt? 

 

Vi har redan uppdrag som tillgodoser vår trygghet. Vi erbjuder våra tjänster som komplement till befintlig verksamhet.