Contact us:               Tel Gumo                    +46 (0)280 263 50

                                  Tel (Mjtech):              +46 (0)31 230445

                                  Mob(Mjtech):             +46 (0)706 343762

                                  email:                         info@mjtech.se

                                  webmaster:                 www.mjtech.se

                                  Copyright:                   Mjtech AB

Visst skulle det vara härligt med  en vecka eller helg i  Sälen.

 

För att boka:  1.  Kontakta ,Gumo stuguthyrning AB

                           Tel:     0280-26350

                             E-mail: info@gumo.se

 

                       2. Ta del av Regler som gäller för att

                            hyra

 

             Ange hyresobjekt Köarskärsfjället, Hökstigen 20,

             Stora stugan ref: Hökstigen 20 stora  B42

 

         Lilla stugan ref:  Hökstigen 20 lilla  B43

 

             vilken period det gäller samt namn adress och tel. nummer.

 

Betalningsvillkor med referens till Gumo stuguthyrning

 

Östra Långstrand 202

780 67 Sälen

Tfn: +46 (0)280-26350

info@gumo.se

BOKNING

Missa inte detta vattenfall strax söder om Sälens bygg och järn

Sommar

Vinter

Bokning online via www.gumo.se:

 

Stora stugan:

Hökstigen 20 stora  B42

 

Lilla stugan:

Hökstigen 20 lilla  B43

 

Du länkas över till Gumo stuguthyrnings hemsida, referens: Hökstigen 20 stora, Hökstigen 20 lilla