Contact us:                 Tel Gumo                      +46 (0)280 263 50

                                       Tel (Mjtech):                +46 (0)31 230445

                                       Mob(Mjtech):               +46 (0)706 343762

                                       email:                             info@mjtech.se

                                       webmaster:                   www.mjtech.se

                                       Copyright:                     Mjtech AB

SälenMjtech AB

Dammsugare, instruktionVacum cleaner, instruction

Öppna locket och töm den. Kontrollera att filtret inte är igensatt i så fall rengör. Montera igen och färdig för dammsugning. OBS Dammsugaren skall tömmas efter varje hyresgäst

Gently take away the container, open it and empty it. Make sure the filter is clean before mounting again. The vacum cleaner shall be cleaned after every hiring occation

Dammsugare 4Dammsugare 3Dammsugare 1Dammsugare 2

TV/Television

Likadana TV apparater i båda stugorna med inbyggd DVD. Börja med att sätta i kontakterna tryck därefter på den röda runda knappen på fjärrkontrollen. Kanaler att tillgå är  SVT 1, 2, TV4 samt kanal 6./Identical TVs in both cabins with DVD. Start by putting in contacts push then the red circular button on the remote. Channels available :SVT 1, 2, TV4 and 6.

OBS! viktigt att dra ur kontakt innan avfärd pga åskrisk/ Important to pull out the cable before leaving due to lightning damages.

TV 2TV 3TV 1

DVD är placerad på vänster sida av TV:n/DVD is located on the left side of the TV

 

Start button

Lilla stugan/Small cabin

Stora stugan/Big cabin

Bädd soffa i lill stugan fungerar enl. följande. Ta bort kuddar. Lyft i kortänden för att komma åt bäddmadrass samt kuddar och täcken. OBS var försiktig att inte radion på väggen skadas. Dra därefter ut den undre madrassen och lyft och tryck ned framkanten. Lägg över bäddmadrass och bädda./Sofa bed in the guest house operates acc. follows. Remove pillows. Lift the end of the sofa to access the mattress and pillows and blankets. NOTE Be careful not to damage the radio on the wall. Then pull out the lower mattress and lift and push the front edge. Place the mattress and bed. /

Soffa LS 1Soffa 6Soffa 6Soffa 5Soffa 4Soffa 3

The radio

Soffa 2