Historia

MJTECH AB startades av Mats Jonsson i december 2001. Bolaget har numera besöksadress och säte i Vänersborg. MJTECH AB ägs till 100% av Mats Jonsson.

Verksamheter

Konsultverksamhet
Inom teknik, produktion samt kvalité.
Fastigheter
Ägande samt fastighetsförvaltning.
Uthyrning
Uthyrning av lägenheter samt stugor.
Försäljning
Tillverkning av handgjort svenskt glas.